Педагогічний колектив

Статус: спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Початок діяльності школи: 1967р.

Кількість учнів:956

Кількість педагогічних працівників:70

Вчителів-відмінників освіти: 16

Вчителів-методистів: 9

Старших вчителів: 19

Вчителів вищої категорії: 44

Вчителів першої категорії: 12

Вчителів другої категорії: 4

Вчителів спеціалістів: 6

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

Педагогічний колектив школи вже другий рік працює над науково-методичною проблемою «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі з використанням педагогічного досвіду В.О.Сухомлинського. Впровадження в практику нових технологій в навчально-виховний процес для розвитку креативної особистості».

Головною метою методичної роботи є: підвищення рівня науково-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя. Основними напрямками організації науково-методичної роботи методична рада школи вважає:

* психологічний моніторинг;

* впровадження інформаційних технологій в учбово-виховну діяльність;

* включення вчителів у науково-дослідницьку, самоосвітню діяльність;

* впровадження тестових форм і методів контролю знань учнів;

* вдосконалення роботи з обдарованими дітьми;

* підвищення мотивації навчання, стимулювання творчої і самостійної діяльності в освітньому процесі.

Шкільна методична служба – це складна педагогічна система, яка є невід’ємною частиною системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів без відриву від основного місця роботи.

В школі методична робота виступає як пріоритетно важлива підсистема. Усі учителі школи охоплені різновидами методичної роботи. У школі створено і діють два методичні кабінети з навчально-виховної роботи (старші класи – Кугут Г.М., початкові – Слюсар Н.С.) та один методичний кабінет з виховної роботи (Кілівник Н.М.).

Виходячи із спільної проблеми, в школі створено 10 методоб’єднань

Методичні об’єднання:

* МО вчителів початкових класів.

§ Керівник – Белемець Н.В.

* МО вчителів української мови і літератури.

§ Керівник – Журба Л.Г.

* МО вчителів російської мови і літератури та світової літератури.

§ Керівник – Смотеско Г.І.

* МО вчителів іноземної мови.

§ Керівник – Трофімчук І.А.

* МО вчителів математики і інформатики.

§ Керівник - Неліпа О.О.,

* МО вчителів історії, правознавства та географії.

§ Керівник – Шептицька Л.П.

* МО вчителів хімії, біології, фізики.

§ Керівник –Жигадло Й.Б.

* МО вчителів фізичної культури, захисту Вітчизни.

§ Керівник – Литовченко М.М.

* МО вчителів праці, музики, креслення.

§ Керівник - Микитенко Т.В.

* МО вчителів класних керівників.

§ Керівник – Кілівник Н.М.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ

НАПРАЦЮВАННЯ ПЕДАГОГІВ

(ПРОГРАМИ, ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ПРОЕКТИ)

№ п/п

Прізвище та ініціали педпрацівника

Назви авторських програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, наукових статей, дисертацій та ін.

1

Кальчук Марія Іванівна

(впроваджує проект «Росток»)

І. Авторські програми, які затверджені науковою радою обласного інституту удосконалення вчителів:

1. Людинознавство (1-4 класи)

2. Зарубіжна література (1-4 класи)

3. Основи театрального мистецтва (1-4 класи)

4. Математика (1 клас)

Авторська програма, яка затверджена Міністерством освіти України:

1. Українська мова (1-4 класи)

ІІ. Підручники:

1. Українська мова (для 2 класу) в 4 частинах, авт. М.І.Кальчук, М.В.Кучинський (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Лист №1-11-3113 від 18.07.03), Суми ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2006р

2. Українська мова (для 3 класу) (в 5 частинах), авт. М.І.Кальчук, М.В.Кучинський, підручник складено відповідно до авторської програми з української мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України (Лист №1-11-3113 від 18.07.03.) Суми ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2007р.

3. Українська мова (для 4-го класу) в 4 частинах авт..:М.І.Кальчук , М.Б.Кучинський, Л.А.Гайова, Суми ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2009 рік

4. Самостійні та контрольні роботи з української мови для початкової школи , 2 клас (2 частини). авт..: М.І.Кальчук, Н.М.Омельченко Суми ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2010 рік

ІІІ. Програми:

 1. Програма початкової школи 2 клас «Українська мова» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Лист №1-11-3113 від 18.07.03)
 2. Українська мова (2 клас) методичні рекомендації – С.: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2007р.
 3. Науково-педагогічний проект «Росток» програма початкової школи 3 клас «Українська мова» Суми ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2007 рік
 4. Науково-педагогічний проект «Росток» учителю початкових класів, програма початкової школи 4 клас «Українська мова» Суми ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2008 рік
 5. Методичні рекомендації, українська мова 4 клас. Суми ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2009 рік
 6. Науково-педагогічний проект «Росток» програма початкової школи 2-4 класи «Українська мова» Суми ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2010 рік
 7. Науково-педагогічний проект «Росток» тематичне планування навчального матеріалу початкової школи 2-4 класи «Українська мова» Суми ТОВ НВП «Росток А.В.Т.» 2010 рік

ІІІ. Наукові статті:

1. Авторська програма елективного курсу «Основ театрального мистецтва», журнал «Початкова школа» №3, 2006р.

2. Апробація авторського підручника «Рідна мова», журнал «Початкова школа» №6 2006.р.

3. «Українська мова в казках», журнал «Початкова школа» №3 1999р.

4. «Дидактична казка на уроках навчання грамоти: з досвіду використання ідей В.О.Сухомлинського», педагогічний дискурс, збірнихк наукових праць, випуск 10, Хмельницький 2011.

5. «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського в сучасній початковій школі: педагогіка В.О.Сухомлинського – педагогіка XXI століття.» накові записки, серія: Педагогічні науки, випуск 78(2), Кіровоград 2008.

2

Махиня Світлана Іванівна

І.Методичні розробки:

1.1. Посібник «Самостійні роботи з української мови» до підручника «Українська мова для 2 класу» автори: Кальчук М.І., Кучинський М.В. 2010 рік

3

Шептицька Людмила Петрівна

І.Методичні розробки: «Мій кращий конспект»,

1.1. Розробки уроків з географії для учнів 8 класу на тему «Грунти України» 2010рік

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(ЯКИХ САМЕ)

Ярмак О.В.

1. Робота в парах

2. Мозковий штурм

3. «Коло»

4. «Мікрофон»

5. Урок-подорож

6. Урок-казка.

7. Метод «Ажурна пилка»

Янжула Т.В.

1. Робота в парах, групах

2. Мозковий штурм

3. Урок-подорож

4. Вікторини

5. Кросворди

Шалигіна А.П.

1. Робота в парах, групах

2. Мозковий штурм

3. «Телефон»

4. «Карусель».

Махиня С.І.

1. Робота в парах, групах

2. «Мікрофон»

3. «Телевізор»

4. Ранкові зустрічі

5. Складання проектів

Кравчук А.Я.

1. Проектна робота (створення проектів)

2. Флеш-кардс (використання малюнків для говоріння).

Белемець Н.В.

1. Робота в парах, групах

2. Рольові ігри

3. Методика Зайцева

4. «Розумні кубики»

Константиненко Н.М.

1. Робота в парах, групах

2. Мозковий штурм

3. Гра «Акваріум»,

4. «КВК»

5. «Поле чудес»

6. «Мікрофон»

7. Ігри-подорожі

Миколайцева Н.А.

1. Робота в парах, групах

2. Мозковий штурм

3. Уроки мислення в природі

4. Складання казок

5. Кросворди, ребуси, вікторини

Крюкова Т.А.

1. Робота в парах, групах

2. Мозковий штурм

3. «Прес»

4. «Коло»

5. Метод «Ажурна пилка»

6. Урок-конференція.

Хайлак Л.І.

1. Робота в парах, групах

2. Мозковий штурм

3. Урок-конференція

4. Вікторини

5. Кросворди

6. Урок-подорож

Нагорська О.Є.

1. Конструкторські ігри

2. Сюжетно-рольові ігри

Кросворди

Денщікова Н.П.

1. «2-4 всі разом»

2. Мультимедійні уроки

Довгопола Н.П.

1. Робота в групах «Акваріум»

2. «Карусель»

3. Мультимедійні уроки

Микитенко Т.В.

1. Урок-гра

2. Урок-експедиція

3. Урок-панорама.

4. Урок роздумів.

Рижова Г.І.

1. «Мозковий штурм»

2. «Мікрофон»

3. Мультимедійні уроки

4. «Інтерв’ю»

Басенко Н.Ю.

1 «Ланцюжок»

2 Мультимедійні уроки

Журба Л.Г.

1. «Ажурна пилка»

2. Мультимедійні уроки

Ковальчук Н.М.

1. Метод «Занурення»

2. Дослідники

3. Робота в парах

Янишена А.В.

1. Урок-концерт

Середа О.М.

1. Евристичні бесіди

2. «Мозковий штурм»

3. Робота в групах

4. Метод асоціацій

5. Інтелектуальні розминки

6. «Мікрофон»

7. Лови помилку картографа

8. Бліц-опитування.

Красуцька О.К.

1. Урок-гра

a. «Моя позиція»

b. «Мікрофон»

2. Урок-екскурсія

3. Уявна подорож

4. «Мікрофон»

5. Рольова гра

6. «Прес»

7. Урок-дискусія

8. «Ажурна пилка»

9. Рейн-ринг

10. Прес-конференції

Шептицька Л.П.

1. «Мікрофон»

2. «Спільний проект»

3. «Мозковий штурм»

4. «Пошук інформації»

5. «Коло ідей»

6. «Картинна галерея»

7. «Незакінчені речення»

8. «Вирішення проблеми»

9. «Імітаційні ігри»

10. Рольові ігри

11. Дискусія

12. Займи позицію

Вчителі математики

1. Пусь Г.Ф. – інтегрований урок, урок-бенефіс

2. Кугут Г.М. – урок-семінар, урок-бенефіс

3. Кравець Б.І. – «КВК», зустріч за круглим столом

4. Примова Т.В.– бізнес-урок

5. Неліпа О.О. – урок-конкурс, Брейн-ринг

Вчителі англійської мови: Агапова О.І., Трофімчук І.А., Білик В.М.

1. Тести

2. Вікторини

3. Просмотр фільмів

4. Проекти

5. Тренінги

6. Ситуаційно-рольові ігри

7. Дидактичні ігри

8. Творчі ігри

9. Ділові ігри

10. Імітаційні ігри

11. Групова дискусія

12. Міні лекція

13. Мультимедійні уроки

Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою

№ п/п

П.І.Б.

Предмети, які викладає

Проходження

підготовки

INTEL

Володіння прикладними програмами**

Педагогічні

інновації

вчителя***

1.

Кальчук М.І.

Вчитель початкових класів

INTEL, 2005p

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, дидактичні матеріали, тестування

2.

Прокопець С.А.

Вчитель початкових класів

INTEL, 2005p

MS Word, MS Power Point

Презентації, дидактичні матеріали

3.

Ярмак О.В.

Вчитель початкових класів

INTEL, 2008p

MS Power Point

Презентації

4.

Белемець Н.В.

Вчитель початкових класів

INTEL, 2005p

MS Power Point

Презентації

5.

Крюкова Т.А.

Вчитель початкових класів

INTEL, 2005p

MS Word

Дидактичні матеріали

6.

Махиня С.І.

Вчитель початкових класів

INTEL, 2005p

MS Word, MS Power Point

Презентації, тестування

7.

Іценко Л.А.

Вчитель початкових класів

INTEL, 2005p

MS Power Point

Презентації

8.

Кравчук О.Я.

англійська мова

INTEL, 2009p

MS Word, MS Power Point

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

9.

Белемець Н.В.

Вчитель початкових класів

INTEL, 2009p

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

10.

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

11.

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

12.

Ковіка В.П.

Вчитель фізичної культури

INTEL, 2009p

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

13.

Красуцька О.К.

Вчитель історії

INTEL, 2009p

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

14.

Литовченко М.М.

Вчитель фізичної культури

INTEL, 2009p

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

15.

Шептицька Л.П

Вчитель географії, економіки

INTEL, 2009p

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

16.

Смотеско Г.І.

Вчитель російської, української мови

INTEL, 2009p

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

17.

Ярмак О.В.

Вчитель початкових класів

INTEL, 2009p

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

18.

Трофімчук І.А.

Вчитель англійської мови

INTEL, 2009p

MS Word, MS Power Point, MS publisher

Презентації, тестування, дидактичні матеріали

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ.№1 2016-2017 нр

№ п/п

Прізвище, ім"я та по батькові

Посада, категорія, предмет, який викладається

Освіта

Педагогічний стаж роботи (кількість років, місяців, днів)

класне керівництво

1

Білохвощенко

директор

повна

29р 0м

Світлана

вища

вища

Миколаївна

старш.вчит.

заруб.літ.

2

Шептицька

ЗДНВР

32р 0м

Людмила

вища

повна

Петрівна

вчит.метод

вища

навк.світ, економіку

3

Слюсар

ЗДНВР

повна

47р 02м

Ніна

вища

вища

Сергіївна

вчит.метод.

поч.класи

4

Кілівник

ЗДВР

повна

23р 02м

Наталія

І кат.

вища

Миколаївна

поч.класи, інформ.

5

Рижова

вч. укр.мови

повна

41р 11м

Галина

вища

вища

Іванівна

вчит.метод.

укр.Мову і літ.

6

Ковальчук-Холкіна

вч. укр.мови

повна

51р 0м

Ніна

вища

вища

Миколаївна

старш.вчит.

укр.Мову і літ.

7

Журба

вч. укр.мови

повна

37р 11м

9-В

Людмила

вища

вища

Григорівна

старш.вчит.

укр.Мову і літ.

8

Довгопола

вч. укр.мови

повна

24р 0м

9-Б

Наталія

вища

вища

Петрівна

укр.Мову і літ.

9

Тимків

вч. укр.мови

повна

14р 0м

9-А

Наталія

вища

вища

Володимирівна

старш.вчит.

укр.Мову і літ.

10

Басенко

вч. укр.мови

повна

22р 0м

8-Г

Надія

вища

вища

Юріївна

укр.Мову і літ.

11

Сушко

вч. укр.мови

повна

12р 0м

7-В

Валентина

спеціаліст

вища

Вікторівна

укр.Мову і літ.

12

Смотеско

вч. заруб.літ.

повна

18р 04м

9-Г

Ганна

вища

вища

Іванівна

вчит.метод.

зарубіж.літер.

13

Денщікова

уч.заруб.літер.

повна

13р 0м

11-Б

Наталія

І кат.

вища

Павлівна

зарубіж.літер.

14

Сулима

уч. Рос.мови

повна

13р 0м

Тамара

спеціаліст

вища

Володимирівна

рос.мова і літер.

укр.мова і літер.

15

Деркач

уч. Рос.мови

повна

32р 0м

Леся

вища

вища

Василівна

рос.мова

16

Трофімчук

уч. Англ.мова

повна

35р 0м

Ірина

вища

вища

Анатоліївна

старш.вчит.

англ. Мова

17

Цвєткова

уч. Англ.мова

повна

18р 01м

5-В

Галина

І категорія

вища

Володимирі

англ. Мова

18

Білик

уч. Англ.мова

повна

43р 0м

Валентина

вища

вища

Максимівна

вчит.метод.

англ. Мова

19

Левадна

заст. дир. 0,5

повна

11р 0м

6-Б

Юлія

уч. Англ.мова

вища

Сергіївна

І категорія

англ. Мова

20

Медвєдєва

уч. Англ.мова

повна

14р 05м

Катерина

І категорія

вища

Володимирівна

англ. Мова

21

Сак

уч. Англ.мова

повна

8р 11м

Ольга

ІІ категорія

вища

Миколаївна

англ. Мова

22

Кравчук

уч. Англ.мова

повна

9р 0м

відпустка по догляду за дитиною

Альона

ІІ категорія

вища

Ярославівна

англ. Мова

23

Кабаєва

уч. Англ.мова

повна

6р 03м

Катерина

спеціаліст

вища

Володимирівна

англ. Мова

24

Рабчун

уч. Англ.мова

повна

6р 0м

Лілія

ІІ категорія

вища

Сергіївна

англ. Мова

25

Пусь

уч. Математики

повна

38р 0м

Галина

вища

вища

Федорівна

старш.вчит.

математика

26

Примова

уч. Математики

повна

0р 05м

5-Г

Тетяна

спеціаліст

вища

Василівна

матем., інформ.

27

Неліпа

уч. Математики

повна

25р 0м

Олена

вища

вища

Олександрівна

старш.вчит.

математика

28

Тріщун

матем., інформ.

повна

16р 00м

Ірина

друга

вища

Олександрівна

29

Кравець

уч. Математики

повна

33р 06м

Богдана

вища

вища

Іванівна

старш.вчит.

матем., інформ.

30

Спасиба

уч. Інформат.

повна

3р 0м

7-Г

Олена

спеціаліст

вища

Василівна

інформатика

осн.здор.

31

Панченко

уч. Фізики

повна

22р 0м

Аркадій

вища

вища

Анатолійович

вчит.-методист

фізика, інформ.

32

Грама

уч. Фізики

повна

19р 07м

Микола

вища

вища

Петрович

старш.вчит.

фізика, астроном.

33

Жигадло

уч. Хімії

повна

35р 0м

Йосип

вища

вища

Болеславович

старш.вчит.

хімія

34

Нагорська

уч. Хімії

повна

22р 11м

8-Б

Ольга

вища

вища

Євгеніївна

старш.вчит.

хімія

35

Вишняк

уч. Біології

повна

26р 0м

5-В

Тетяна

вища

вища

Анатоліївна

біологія, основ.здор.

36

Зленко

уч. Біології

повна

22р 01м

5-А

Олена

вища

вища

Вікторівна

біологія,

основ.здор.

37

Середа

уч. Географії

повна

22р 0м

10-А

Олеся

вища

вища

Миколаївна

старш.вчит.

географія

38

Хіміченко

уч.Географ.

3р 0м

Костянтин

спеціал.

повна

Сергійович

вища

географ.

39

Захер-Красуцька

уч. Історії

повна

33р 0м

8-В

Ольга

вища

вища

Костянтинівна

старш.вчит.

істор., право-во

40

Книш

уч. Історії

повна

20р 10м

8-А

Ганна

вища

вища

Леонорівна

старш.вчит.

історія, прав-во, худ.культ.

41

Бунь

уч. Історії

повна

12р 0м

6-А

Ольга

ІІ категорія

вища

Миколаївна

історія

42

Литовченко

уч. Фіз-ри

повна

36р 02м

Микола

вища

вища

Михайлович

вчит.метод.

фіз.культ., Зах.Вітч.

43

Ковіка

уч. Фіз-ри

повна

32р 05м

Василь

спеціаліст

вища

Петрович

старш.вчит.

фіз.культ.

44

Вірич

уч. Франц. Мови

повна

29р 07м

6-В

Надія

вища

вища

Антонівна

вчит.-методист

фран.мова, Зах.Вітч., осн.здор.

45

Хайлак

уч. Труд.навч.

серед.

46р 11м

Андрій

спеціаліст

спец.

Андрійович

старш.вчит.

труд.навч.

46

Микитенко

уч. Обслуг.праці

повна

28р 10м

11-А

Тамара

вища

вища

Василівна

старш.вчит.

обслуг. Праця

47

Федорченко

уч.заг-нотехн.

повна

24р 0м

Володимир

дисциплін

вища

Олексійович

вища

труд.навчання

48

Янишена

уч. Муз.мис-ва

повна

28р 0м

6-Г

Алла

вища

вища

Василівна

муз.мис-во

49

Онофрійчук

уч.Образ.м-ва

повна

0р 05м

7-А

Олександр

спеціал.

вища

Сергійович

образ.м-во

50

Корнєєв

уч. Поч.класів

повна

23р 0м

3-А

Володимир

вища

вища

Олександрович

поч.класи

51

Косяк

уч. Поч.класів

повна

22р 10м

3-Б

Наталія

вища

вища

Анатоліївна

поч.класи

52

Махиня

уч. Поч.класів

повна

27р

4-А

Світлана

вища

вища

Іванівна

вчит.метод.

поч.класи

53

Константиненко

уч. Поч.класів

повна

50р 11

Надія

вища

вища

Максимівна

старш.вчит.

поч.класи

54

Янжула

уч. Поч.класів

повна

32р 06м

4-В

Тетяна

вища

вища

Василівна

старш.вчит.

поч.класи

55

Хайлак

уч. Поч.класів

повна

48р 0м

Лідія

вища

вища

Іванівна

поч.класи

56

Найда

уч. Поч.класів

повна

37р 0м

Алла

вища

вища

Григорівна

поч.класи

57

Миколайцева

уч. Поч.класів

повна

37р 0м

3-В

Наталія

вища

вища

Андріївна

поч.класи

58

Прокопець

уч. Поч.класів

повна

22р 0м

1-Б

Світлана

вища

вища

Анатоліївна

старш.вчит.

поч.класи

59

Крюкова

уч. Поч.класів

повна

23р 0м

2-В

Тетяна

вища

вища

Анатоліївна

поч.класи

60

Кальчук

уч. Поч.класів

повна

37р 0м

1-А

Марія

вища

вища

Іванівна

вч.метод., зас.вч.України

поч.класи

61

Іценко

уч. Поч.класів

повна

25р 0м

4-Г

Лілія

вища

вища

Андріївна

поч.класи

62

Белемець

уч. Поч.класів

повна

22р 0м

Наталія

вища

вища

Володимирівна

старш.вчит.

поч.класи

63

Ярмак

уч. Поч.класів

повна

24р 0м

2-А

Олена

вища

вища

Вікторівна

поч.класи

64

Шалигіна

уч. Поч.класів

повна

48р 0м

1-В

Альвіна

вища

вища

Павлівна

вч.метод.

поч.класи

65

Бережняк

уч. Поч.класів

повна

45р 07м

2-Г

Ліна

вища

вища

Миколаївна

вч.метод.

поч.класи

66

Літковська

уч. Поч.класів

повна

11р 0м

2-Д

Тетяна

ІІ категорія

вища

Василівна

поч.класи

67

Кушпіль

уч. Поч.класів

повна

24р 0м

3-Г

Ірина

вища

вища

Костянтинівна

поч.класи

68

Терещенко

уч. Поч.класів

повна

10р 06м

1-Г

Алла

ІІ категорія

вища

Данилівна

поч.класи

69

Борисполець

уч. Поч.класів

повна

26р 0м

4-Б

Олена

І категорія

вища

Михайлівна

поч.класи

70

Прус

уч. Поч.класів

повна

9р 0м

2-Б

Галина

ІІ категорія

вища

Іванівна

поч.класи

71

Дорошенко

педаг-організ.

серед.

3р 0м

Олена

спеціаліст

Анатоліївна

72

Шумна

соц. Педагог

повна

4р 0м

7-Б

Ольга

спеціаліст

вища

Миколаївна

осн.здор., біологія

природозн.

73

Чабан

вчит.-логопед

повна

52р 01м

Валентина

вища

вища

Іванівна

старш.вчит.

вчит.-логопед

74

Печій

уч. Історії

повна

27р 0м

Артур

вища

вища

Миколайович

керів.гурт.скалелаз.

Кiлькiсть переглядiв: 649

Коментарi

 • Анонім

  2016-11-14 17:41:53

  Ще б додати фото вчителів...